BESTE INWONERS VAN ROOSDAAL

 

CD&V-Roosdaal wil met zijn vernieuwde ploeg de noden en verwachtingen van onze inwoners verder uitdragen in ons partijprogramma. De burger en het wonen in onze buurten geven we daartoe een centrale plaats in ons beleid. Elke actie die onze partij onderneemt zal afgetoetst worden ten opzichte van dit doel. Dus daarom gaan we met allen voor "de weg vooruit in Roosdaal".

 

Enquête

 

Wist je dat ...

Programmapunten

 

Een blik op onze toekomst!

Kandidaten

 

Wij stellen jullie graag onze kandidaten voor.

ONZE REALISATIES

 

Wat we realiseerden in de vorige legislatuur.

Veiligheid

& mobiliteit

Financiën, economie

& middenstand

Cultuur

& sport

Welzijn

& dienstverlening

Jeugd

& onderwijs

Groen, milieu

& landelijk

KANDIDAAT AAN HET WOORD

 

 

BOUW JIJ MEE?

 

Wil ook jij meebouwen aan "de weg vooruit in Roosdaal", en wil jij onze partij en onze kandidaten steunen, door bijvoorbeeld mee te helpen bij flyeracties, mee verkiezingsborden te plaatsen, ...

Laat ons hieronder dan jouw mailadres weten.

 

CD&V-

ROOSDAAL

 

 

Geef jij ons daarom jouw vertrouwen op 14 oktober 2018! Dan gaan wij samen voor DE WEG VOORUIT IN ROOSDAAL!

Volg ons op Facebook!

 

Onze voorzitter

 

Yves Bastaerts

 

Derrevoortstraat 40

1760 Roosdaal

 

Email: cdenv.roosdaal@outlook.com

 

CD&V - ROOSDAAL